Free Download Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá MOD APK

Free Download Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá MOD APK

Free Download Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá MOD APK - An Overview

Download Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá APK MOD

 Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá Hack

Chiến Thần Tam Quốc là một Game SLG có đề tài chiến quốc với bối cảnh Tam Quốc diễn nghĩa, mang bạn đến với thế giới Tam quốc chân thực nhất! Toàn cảnh cuộc chiến giữa các quốc gia diễn ra trong suốt 24 giờ, hơn 300 thành ải sẵn sàng chờ bạn công đánh, danh thần võ tướng của Tam Quốc sẵn sàng an tiền mã hậu cho bạn, và hàng trăm vạn tướng sĩ đầy nhiệt huyết sẽ giúp bạn hoàn thành giấc mộng Tam Quốc! Một tác phẩm game thần thánh với phương pháp chơi kinh điển, cảm giác thân thuộc với một trải nghiệm hoàn hảo khác biệt chưa từng có! Với một Thế giới Tam quốc hỗn loạn, ai có thể đứng ra kiểm soát? Lý tưởng hào hùng làm thế nào để có thể thỏa mãn? Ào ào vũ bão cùng Chiến Thần Tam Quốc vượt qua để trở thành bá chủ một phương! Hãy bắt đầu ngay bây giờ, rung chuyển đất trời, độc bá thiên hạ!
==========Tính năng đặc sắc:=========
– Có thể chơi trên trình duyệt Web và điện thoại, đồng bộ số liệu thực tế
– Tự huấn luyện quân đội, chiêu mộ anh hùng từ Tam Quốc, và chinh chiến Tam Quốc
– Phương pháp chơi và hệ thống server đa dạng, giúp bạn chinh phục thiên hạ
– Tiến hành thảo luận kế hoạch và chiến lược trực tiếp với bạn bè.
War Than Three Kingdoms is a strategy game themed SLG country with the Three Kingdoms context, bringing to the world the most authentic of the Three Kingdoms! Panorama of war between nations takes place in 24 hours, more than 300 of the frontier ready to be beaten, lists martial spirit of the Three Kingdoms ready for your post-code security money, and hundreds of thousands of passionate artists minister blood will help you complete the dream of the Three Kingdoms! A holy game works with the classic approach, sense of belonging to a different perfect experience ever! With a chaotic world of the Three Kingdoms, one can stand out of control? Heroic ideal how to satisfy? Rushing rushing and pass the Three Kingdoms War Than to become a hegemonic way! Let’s start right now, shaking the earth and sky, spread malicious galaxy!
========== Special feature: =========
– Can be played in web browsers and phones, and the actual data
– Self-trained troops, recruited from the Three Kingdoms heroes, and fighting in the Three Kingdoms
– Method and system server game diversity, help you conquer the galaxy
– To discuss and plan strategies directly with friends.
1.Thêm tướng mới: Thần Thái Sử Từ, Thần Viên Thiệu
2.Thêm chức năng mới: Skin Thủy Kính, Skin Chu Thái
3.Thêm chức năng mới: Ngũ hành trận, ngũ hành thạch
4.Thêm Thông tin chúa công
5.Tối ưu hóa các chức năng trong game

App Information of Free Download Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá MOD APK

Related APK's MOD of Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá

Kanji Drop  Cheat MOD APK

Kanji Drop

Version

Developer

Uploaded April 27, 2018 14:50

Filesize 57.6 MB

Animal Cars Kids Racing Game 1.5.2 Cheat MOD APK

Animal Cars Kids Racing Game 1.5.2

Version 1.5.2

Developer Raz Games

Uploaded August 27, 2019 10:01

Filesize 29.6 MB

Pony City  Cheat MOD APK

Pony City

Version

Developer

Uploaded July 30, 2018 06:54

Filesize 68.1 MB

Scramble  Cheat MOD APK

Scramble

Version

Developer

Uploaded August 18, 2018 03:33

Filesize 3.2 MB

永恆之戰 – 3D掛機RPG 2.1.3 Cheat MOD APK

永恆之戰 - 3D掛機RPG 2.1.3

Version 2.1.3

Developer PopFox

Uploaded February 05, 2018 18:48

Filesize 82.5 MB

goRome! 1.0 Cheat MOD APK

goRome! 1.0

Version 1.0

Developer TELLUX next GmbH

Uploaded September 06, 2018 00:23

Filesize 313.5 MB

ロストクルセイド2  Cheat MOD APK

ロストクルセイド2

Version

Developer

Uploaded May 02, 2018 04:10

Filesize 74.4 MB

Baba Wild Slots – Slot machines 1.3.2 Cheat MOD APK

Baba Wild Slots - Slot machines 1.3.2

Version 1.3.2

Developer Baba Entertainment

Uploaded July 26, 2018 21:53

Filesize 87.9 MB

Son of War : Critical Ops 1.5 Cheat MOD APK

Son of War : Critical Ops 1.5

Version 1.5

Developer Game Contrivers

Uploaded April 01, 2018 14:14

Filesize 77.9 MB